Homepage - Experticecentrum voor Veiligheid

Ga naar de inhoud
"Het bieden van een luisterend oor is vaak het begin van een oplossing"
E x p e r t i s e c e n t r u m   v o o r   V e i l i g h e i d

Welkom op de website Expertisecentrum Voor Veiligheid. Deze website is voorziet u van informatie voor een sociaal veilige -werk- omgeving. Het expertisecentrum richt zich vooral op de sociale veiligheid van ouderen en werknemers die in een verzorgingshuis of wooncentrum verblijven, sportclubs, bedrijven, verenigingen en andere instellingen. Voor de sociale veiligheid op scholen verwijzen wij u graag naar Stichting Veilig Onderwijs.   
Terug naar de inhoud