Externe Vertrouwenspersoon Limburg - Experticecentrum voor Veiligheid

Ga naar de inhoud

Externe Vertrouwenspersoon Limburg

Algemeen > Vacatures
"Het bieden van een luisterend oor is vaak het begin van een oplossing"

Externe-Vertrouwenspersoon regio Limburg  
 • Ben jij integer, toegankelijk en kun je goed luisteren?
 • Kun je meedenken bij problemen over ongewenste gedrag en daarin voldoende afstand bewaren?
 • Heb jij affiniteit met ons goede doel: “Sociale Veiligheid”?
Dan ben jij de aanvulling die wij zoeken!

Waar gewerkt wordt, kan ongewenst gedrag voorkomen. Cruciaal is dan de wijze waarop dit ongewenste gedrag aangepakt en afgehandeld wordt. Ter aanvulling in ons team zijn wij in de provincie Limburg op zoek naar externe vertrouwenspersonen om medewerkers, ouders en leerlingen te begeleiden en ondersteunen bij de behandeling van vragen of klachten over ongewenst gedrag.

Wat ga je doen?
Als externe vertrouwenspersoon word je op oproepbasis benaderd met een melding of vraag over ongewenst gedrag binnen de organisatie die bij het Expertisecentrum en Stichting veilig Onderwijs zijn aangesloten.
Je zoekt samen met de melder naar oplossingen voor het gesignaleerde probleem. Bemiddeling vormt hier een onderdeel van indien de melder daarmee instemt. Hiertoe kun je een beroep doen op de mediators in ons team. Daar waar mogelijk verwijs je de melder door naar gespecialiseerde -hulp- organisaties. Tevens kun je de melder bijstaan bij het indienen van een klacht bij een bevoegde instantie, de interne commissie of onze eigen klachtenfunctionaris. In het kader van nazorg onderhoud je contact met de melder totdat de melding afdoende is afgehandeld.

Wie ben jij?
 • Als persoon ben je communicatief vaardig;
 • Je benadert meldingen vanuit een onafhankelijke opstelling en met empathie;
 • Je hebt een evenwichtige persoonlijkheid;
 • Je bent in staat om professionele afstand tot de casuïstiek te houden;
 • Je hebt inzicht in de aard en omvang van de problematiek en de emotionele gevolgen daarvan;
 • Je hebt inzicht in eigen handelen en stem je dit af op de persoon en situatie;
 • Ook kun je reflecteren op het eigen gedrag en dat van anderen;
 • Je kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen;
 • Je hebt ervaring als (externe) vertrouwenspersoon en aantoonbare affiniteit het onderwijs, en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder personen met een verstandelijke, psychische of fysieke beperking;
 • Je werkt samen met ons team en bent aanwezig bij teambesprekingen;
 • Het is een pre dat je woonachtig bent in de provincie Limburg.

Wat bieden we jou?
De werkzaamheden vinden plaats tegen een vooraf vastgesteld uur en reistarief op basis van een in te dienen factuur of op uurtarief.
Interesse:
Terug naar de inhoud